Chế độ thai sản

Câu hỏi:

chào luật sư! em tên Vân,năm nay em 29 tuổi.Em đã tham gia bảo hiểm từ
ngày 2/5/2018.hiện nay em đang mang thai đc 4 tháng,dự kiến sinh của em
vào 1/6 /2019 .Vì lý do sức khỏe em không tiếp tục làm công ty được nữa.Em
dự định sẽ làm việc hết tháng 2/2019 sẽ nghỉ.vậy liệu em có được hưởng chế
độ bảo hiểm thai sản không ạ.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến : https://luatnqh.vn/

Trả lời:

Về điều kiện được hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 31 là lao
động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12
tháng trước khi sinh con.
Theo như thông tin chị cung cấp, chị dự kiến sẽ sinh vào 1/6/2019, như vậy để
tính thời gian 12 tháng trước khi sinh con sẽ căn cứ vào khoản 1 Điều 9 Thông
tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, sẽ là từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019.
Trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con trên, chị đã tham gia bảo
hiểm từ tháng 5 năm 2018 đến nay đã là 8 tháng. Như vậy chị có đủ điều kiện
để hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên, để được hưởng chế độ thai sản chị phải
thuộc các đối tượng là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h
khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội như sau: “Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm
xã hội bắt buộc, bao gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp
đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo
một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể
cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại
diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao
động;
b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới
03 tháng;
c) Cán bộ, công chức, viên chức;
d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong
tổ chức cơ yếu;
đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan
nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người
làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng
tiền lương;”
Như vậy nếu chị nghỉ việc, không là người lao động thuộc các đối tượng trên
chị sẽ không được hưởng chế độ thai sản.

Xem thêm tư vấn về BHXH tại: https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen/

No Responses

Show all responses

Write a response