CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CỦA CHRONOMETER

Chronometer chính là chứng nhận về chất lượng, độ chính xác của những bộ máy đồng hồ đeo tay. Chứng nhận Chronometer này được kiểm duyệt và chứng thực bởi tổ chức Contrôle Officiel Suisse Des Chronomèters với tên viết tắt là COSC – đây là tổ chức uy tín chuyên chịu trách nhiệm về việc kiểm nghiệm độ chính xác của đồng hồ tại Thụy Sĩ.

Giấy chứng nhận Chronometer được cấp cho chiếc đồng hồ Omega Casino Royale

Vậy những chiếc đồng hồ Chronometer là những chiếc đồng hồ được trang bị những bộ máy đã vượt qua những bài kiểm tra về độ chính xác theo tiêu chuẩn Chronometer bởi COSC. Hiện nay chỉ có khoảng 3% số đồng hồ Thụy Sĩ đạt được chứng nhận Chronometer của COSC.

Những điểm nhận biết đồng hồ Chronometer:

– Sau khi vượt qua các bài kiểm tra, bộ máy đồng hồ Chronometer sẽ được khắc dãy số không trùng lặp. Sẽ không có hai chiếc đồng hồ có cùng dãy số Chronometer.

– Bên cạnh khắc dãy số thì tổ chức COSC còn gửi kèm giấy chứng nhận và được bán theo đồng hồ. Vì vậy, hãy kiểm tra dãy số khắc trên đồng hồ và trên giấy chứng nhận phải giống nhau.

Những bộ máy được đưa đến COSC kiểm tra không phân biệt về phân khúc đều được kiểm tra riêng biệt trong 15 ngày liên tục ở 5 vị trí và 3 mức nhiệt độ khác nhau. Những bài kiểm tra của COSC được tiến hành bằng cách phân tích dữ liệu bằng các camera, máy tính và hai chiếc đồng hồ nguyên tử có dộ chính xác tuyệt đối.

đồng hồ Chronometer Rolex

7 bài kiểm tra được tiến hành gồm:

– Tốc độ trung bình 1 ngày: để vượt qua bài kiểm tra này, mỗi bộ máy đồng hồ được thử nghiệm trong 10 ngày với độ sai lệch từ +6 đến -4 giây/ngày.

– Tốc độ thay đổi trung bình: Mỗi ngày, bộ máy đồng hồ được theo dõi ở 5 điểm khác nhau. Trải qua 10 ngày với 50 điểm và có mức sai lệch không quá 2s sẽ vượt qua được bài kiểm tra này.

– Tốc độ thay đổi lớn nhất: độ sai lệch lớn nhất khi theo dõi ở 5 vị trí khác nhau trong ngày không được lớn hơn 5s/ngày.

 

https://donghog-shockhanghieugiare.blogspot.com/2019/04/tinh-nang-cua-ong-ho-thao-nam-casio-g.html

https://donghog-shockhanghieugiare.blogspot.com/2019/04/kham-pha-tinh-nang-cua-ong-ho-nam-thao.html

https://meovatgiadinh-timemart.blogspot.com/2019/04/net-ep-cua-ong-ho-nam-citizen-an3612.html

 

– Giá trị trung bình theo chiều thẳng đứng trừ cho giá trị trung bình theo chiều nằm ngay không được vượt qua khoảng -6 đến +8 giây.

– Tốc độ lớn nhất trong ngày và tốc độ trung bình trong ngày không được chênh lệch quá 10s/ngày.

– Ở hai mức nhiệt độ 8ºC và 38ºC sai lệch về thời gian không được vượt qua 0.6 giây/ngày.

– Độ chênh lệch về tốc độ trung bình trong ngày giữa ngày đàu tiên và ngày kết thức không được vượt quá 5s.

No Responses

Show all responses

Write a response